Implanti

Implantati su veštački zamenici korena zuba koji se ugrađuju kod pacijenata gde za to postoje indikacije.

Implantati se nakon ugrađivanja učvršćuju za kost , obezbeđujući nakon toga čvrstu potporu za prihvatanje pojedinačne krunice, mosta, ili služe kao stabilizatori totalne proteze.

Delovi implantata

Implantat je deo koji predstavlja korenski deo zuba, oblika vijka, koji se ugrađuje u kost vilice ispod desni. Najčešće se pravi od titanijuma, zbog njegove karakteristike da je biokompatibilan, odnosno da ga organizam retko tretira kao strano telo nakon ugradnje.

Abatment je deo koji se spaja sa implantatom i protetskim radom koji će taj implantat nositi. Dakle on predstavlja spojnicu prethodna dva dela.

Protetski rad je deo koji se postavlja na abatment i u užem smislu nije deo implantata, ali sa njime čini jednu funkcionalnu celinu .

 data-srcset

Implantati su veštački zamenici korena zuba koji se ugrađuju kod pacijenata gde za to postoje indikacije.

Implantati se nakon ugrađivanja učvršćuju za kost , obezbeđujući nakon toga čvrstu potporu za prihvatanje pojedinačne krunice, mosta, ili služe kao stabilizatori totalne proteze.

Delovi implantata

Implantat je deo koji predstavlja korenski deo zuba, oblika vijka, koji se ugrađuje u kost vilice ispod desni. Najčešće se pravi od titanijuma, zbog njegove karakteristike da je biokompatibilan, odnosno da ga organizam retko tretira kao strano telo nakon ugradnje.

Abatment je deo koji se spaja sa implantatom i protetskim radom koji će taj implantat nositi. Dakle on predstavlja spojnicu prethodna dva dela.

Protetski rad je deo koji se postavlja na abatment i u užem smislu nije deo implantata, ali sa njime čini jednu funkcionalnu celinu.

 data-srcset
 data-srcset

Protetski radovi na implantatima​

Postoji nekoliko protetskih radova koji se vezuju za implantate, zavisno od tipa implantata kao i od broja zuba koji nedostaju i koji trebaju da se nadomeste u ustima.

Pojedinačna krunica na implantatu je savršena indikacija kada pacijentu nedostaje samo jedan zub,a ne želimo da brusimo susedne zdrave zube kako bi nadomestili taj gubitak.

Metalokeramički most ili bezmetalni most je protetska nadoknada koja povezuje dva ili više implantata kako bi premostili deo zubnog luka gde nedostaju zubi.

 data-srcset

Protetski radovi na implantatima​

Postoji nekoliko protetskih radova koji se vezuju za implantate, zavisno od tipa implantata kao i od broja zuba koji nedostaju i koji trebaju da se nadomeste u ustima.

Pojedinačna krunica na implantatu je savršena indikacija kada pacijentu nedostaje samo jedan zub,a ne želimo da brusimo susedne zdrave zube kako bi nadomestili taj gubitak.

Metalokeramički most ili bezmetalni most je protetska nadoknada koja povezuje dva ili više implantata kako bi premostili deo zubnog luka gde nedostaju zubi.

ALL-ON-FOUR ili ALL-ON-SIX  je protetska nadoknada kod pacijenata bez zuba gde se na četiri ili šest implantata fiksira protetska nadoknada koja u potpunosti zamenjuje sve zube jedne vilice.

Akrilatana proteza je protetksa nadoknada koja je tako napravljena da ima mogućnost da se skida i stavlja na implantate pomoću drikera, odnosno kopče. 

Ona za razliku od konvencionalnih proteza stoji fiksirana u ustima i doprinosi mnogo boljoj stabilnosti i subjektivnom osećaju sigurnosti prilikom govora i jela kod pacijenata jer ne postoji mogućnost pomeranja.

 data-srcset

Faze ugradnje implantata​

Prva faza je pregeld i analiza digitalnog 3D snimka koji se obavezno mora napraviti kako bi se ocenio kvalitet i količina kosti u koju se ugrađuje implantat.

Druga faza je ugradnja implantata, koja se obavlja pod lokalnom anestezijom i potpuno je bezbolna. Nakon ugradnje potrebno je tri do šest meseci kako bi došlo do potpunog učvršćivanja implantata. Uklanjenje konaca od intervencije se radi nakon sedam dana.

Treća faza nastupa kad prodje 3-6 meseci i implantat se učvrstio u kosti. Tada se u lokalnoj anesteziji pravi rez u tkivu iznad implantata i u njega se šrafi metalna kapica koja služi za oblikovanje desni oko budućeg protetskog rada na implantatu.

Četvrta faza je nakon 10 dana, kada se uzima otisak kako bi se izabrala najadekvatnija veza za protetski rad koji će implantati nositi.

Dalje faze se rade u saradnji sa zubnom laboratorijom i nastavlja se protetski deo izrade nadoknade koji je indikovan za izradu kod pacijenta.

Razvojem tehnologija izrade implantata i protokola rada sa njima, stepen uspešnosti prihvatanja je porastao do čak 98% (za premijum marku implantata koje mi koristimo). Komplikacije koje su vrlo retke su svedene na minimum ukoliko se održava pravilna higijena nakon ugradnje .

Uzimajući u obzir da je organizam u konstantnoj stanju promene, teško je reći sa velikom preciznošću koliko dugo ali prosečno vreme je oko 10 godina , nekada kraće a nekada dosta duže.

Cena ukupnog rada zavisi od protetskog rada koji se postavlja na implantat, ali cena ugradnje  jednog implantata je 650 eura.

PRE I POSLE NAŠE INTERVENCIJE

 data-srcset
Pre
 data-srcset
Posle
 data-srcset
Pre
 data-srcset
Posle